Visste du att en lott möjliggör viktiga samhällsinsatser?

Varje år går 1,6 miljarder kronor från lotteriförsäljningen till över 150 ideella organisationer i Sverige, bland annat Cancerfonden, BRIS och IOGT-NTO-rörelsen. Sammanlagt finansieras tusentals projekt och aktiviteter på detta sätt.

Ideella organisationers finansiering är hotad av EU:s oförståelse.

Skriv under här om du tycker att:

 • Det är av största vikt att överskottet från lotterna även fortsättningsvis är skattefritt.
 • Att det finns möjlighet att utveckla digitala produkter.
Minskade intäkter för organisationerna innebär att många av aktiviteterna nedan inte kan genomföras.
Charlotte Rydh – Generalsekreterare FRII

Stötta organisationernas framtida arbete!

Bland annat går pengarna till:

Vinstplan

 • Idrotts- och friluftsaktiviteter för flyktingbarn
 • Stöd till ensamma äldre människor
 • Forskning om sjukdomar som cancer, alzheimer och diabetes
 • Insatser för att rädda utrotningshotade djur
 • Insatser för bättre klimat och miljö
 • Fattigdomsbekämpning
 • Social verksamhet för människor i utsatta livssituationer
 • Hälsofrämjande åtgärder för barn och unga
 • Arbete för minskad mobbning i skolan

Villkor. Genom att underteckna samtycker jag att FRII(Frivilligorganisationernas insamlingsråd) behandlar mina personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204) och att FRII äger rätt att kommunicera med mig via de uppgifter jag lämnat.