Vilka är vi?

Ideell spelallians är ett samarbete mellan tre paraplyorganisationer inom ideell sektor, Forum, FRII och Riksidrottsförbundet. Samarbetet startade i juni 2015 för att tillsammans bilda en starkare röst för civilsamhällets perspektiv i samband med licensutredningen för spel och lotterier.

 

Vad vill vi?

För ideell sektor innebär intäkterna från lotterier 1,6 miljarder kronor årligen och är del av en lång tradition av både lokala och nationella lotterier. Lotteriintäkterna utgör en oberoende finansiering som de ideella organisationerna kan använda där pengarna mest behövs. Det kan t ex vara till sådan verksamhet som kan vara svår att finansiera på annat sätt genom gåvor, medlemsavgifter, offentliga bidrag etc. Därför har Ideell spelallians drivit vikten av att:

  • Lotterier som ger överskottet till ideella organisationer fortsatt är skattebefriade
  • Lotterier får fortsatt möjlighet att utveckla digitala produkter

 

Vad gör vi nu?

Utredningen, som presenterades den 31 mars 2017, har föreslagit goda förutsättningar för ideell sektor genom fortsatt skattefrihet för lotterier. Digitala bingospel undantas dock från skattefrihet.

Skattebefrielse för ideell sektor kräver en juridisk prövning av EU-kommissionen som påverkas av Sveriges argumentation för ideella organisationers skattefrihet.

Kampanjen Dubbelvinsten sätter ljuset på vilken betydelse intäkterna från lotterier har för att ideell sektor ska kunna bidra till ett bättre samhället för många olika grupper i Sverige.

 

Seminarium i Almedalen 3 juli 2017

1,6 miljarder kronor utan öronmärkning i överskott från spel kan föreningslivet omsätta i stöd till socialt utsatta, bra barnidrott och en bättre miljö. Vilka blir konsekvenserna om förslaget till ny spelreglering kommer att genomföras? Vilka justeringar skulle kunna få stora effekter för föreningslivet utan att välta omregleringen?

Medverkande; Civilminister Ardalan Shekarabi (S), Stefan Bergh (Riksidrottsförbundet), Peter Moilanen (IOGT-NTO)

 

Rapport och debattartiklar

Rapporten ”Folkrörelserna, staten och internetcasinon” från juni 2016 av Handelshögskolan i Stockholm ger en översikt över utvecklingen av spel och lotterier i Sverige och betydelsen för civilsamhället.

Debattartikel Dagens Samhälle, 27 juni 2016

Debattartikel Svenska Dagbladet, 21 september 2016

 

Kontakta oss

Vill du veta mer – kontakta gärna oss:

Simon Holmesson, IOGT NTO, projektledare Ideell spelallians,
0733-83 83 25
Simon.holmesson@iogt.se

Göran Pettersson, Forum
Goran.pettersson@forum.se

Mattias Hjelmberg, Riksidrottsförbundet
072-203 61 54
Mattias.hjelmberg@rf.se

Charlotte Rydh, FRII
08-677 30 93
charlotte@frii.se